CONSULTORIA Arquitectura


A la dècada de 1990 Sabadell es projecta al territori amb un marcat caràcter metropolita, especialment amb el projecte del […]

Parc de Can Rimbles, Sabadell

Daniel Molina López Gemma Nogues Gibert Col·laboració amb la Associació Amics Escola Gazhni, assessorant en processo de disseny y autocosntrucció. […]

Cooperació Escola Ghazni