OBRA NOVA BioHàbitat


David Pradas Ruiz Edifici d’oficines corporatiu d’una empresa de ràpid creixement i sensibilitat ecològica i en vers els seus treballadors. […]

Oficines Bioclimàtiques