PARTICIPACIOA la dècada de 1990 Sabadell es projecta al territori amb un marcat caràcter metropolita, especialment amb el projecte del […]

Parc de Can Rimbles, Sabadell

Marc Trias Gibert Gemma Nogues Gibert Els entorns digitals ofereixen un ventall de possibilitats òptim per desenvolupar eines de participació […]

WEB DE CASALS DE BARRI DE BARCELONAMarc Trias Gibert Malgrat la visió estereotipada que sovint es té del disseny com a disciplina acrítica al servei de […]

FAD. Xarxes d’Opinió

Daniel Molina López Gemma Nogues Gibert Col·laboració amb la Associació Amics Escola Gazhni, assessorant en processo de disseny y autocosntrucció. […]

Cooperació Escola Ghazni