INVESTIGACIO ParticipativesMarc Trias Gibert Malgrat la visió estereotipada que sovint es té del disseny com a disciplina acrítica al servei de […]

FAD. Xarxes d’Opinió