Direcció d’execucio i procés participatiu Cases dels Mestres Sant Cugat


Dinamització socis en vers l'autoconstrucció i Direcció d'execució  per al projecte que desenvolupa Sostre Cívic (http://www.sostrecivic.org/) en les Cases dels Mestres de Sant Cugat, a través del Model de Masoveria Urbana. PROMUSA 

Direcció i Gestió d'obra d'autoconstrucció col.lectiva: La feina de gestió d'obra inclou l'ajuda tècnica en la contractació de les empreses que es subcontractin per la propietat, demanant pressupostos, fent comparatiu i certificant la feina feta. A mes al ser una obra amb la participació activa del usuaris finals, també inclou l'assessorament en les feines, l'assessorament amb la compra de materials apropiats a cada feina i aconsellar sobre la organització de la obra. 

Participació: Treball amb els socis per definir espais d'habitat (privatius i de convivència) i per a definir sistemes constructius en relació a les seves capacitats per aplicar‐se a l'autoconstrucció en relació a les possibles modificacions del projecte executiu. Es realitzen diverses sessions col∙lectives entre integrants adjudicataris i Sostre Civic.

Es realitzen les tasques comunicatives d'interrelació entre les demandes dels socis, els arquitectes signants del projecte i PROMUSA. 

Dinamització:

- Daniel Molina López

- Gemma Nogués Gibert

- Marc Trias Gibert

- Isabel Leiva Madueño

Execusió de l'Obra:

- David Pradas Ruiz

- Daniel Molina López

Projecte bàsic:

- Nicolás Markuerkiaga Ruiz de Alda

- Emilio Fernández Cervilla

 

 

imatges projecte bàsic ZAGA Arquitectura

CASES MESTRES_10 CASES MESTRES_09 CASES MESTRES_08 CASES MESTRES_07 CASES MESTRES_06 CASES MESTRES_05 CASES MESTRES_04 CASES MESTRES_03 CASES MESTRES_02 CASES MESTRES_01