Oficines Bioclimàtiques


Edifici d’oficines corporatiu d’una empresa de ràpid creixement i sensibilitat ecològica i en vers els seus treballadors.

L’edifici consta d’uns 500 m2 d’oficines i 250 m2 de magatzem que es construeixen en obra nova al cantó de l’edifici actual com ampliació del magatzem i botiga.

El projecte busca amb un cost d’inversió de mercat d’uns 1000 €/m2 aconseguir un baix cost de manteniment que no arriba a 600 euros anuals en calefacció i proporcionar a la gent que hi treballa un espai agradable, pràctic, acollidor i saludable.

S’han aplicat diferents tècniques i tecnologies de construcció ecològica i bioclimatisme, com : coberta enjardinada, forjats de fusta contra laminada, parets de terra, aïllament de cel·lulosa i suro, SATE de suro amb arrebossats de calç, climatització amb murs radian, pati enjardinat interior i recuperadors de calor.

Projecte:
- David Pradas Ruiz 

Project Manager:
- David Pradas Ruiz

 Direcció d'execució material:
- David Pradas Ruiz 

 

oficines bioconstrucció_001 oficines bioconstrucció_002 oficines bioconstrucció_003 oficines bioconstrucció_004 oficines bioconstrucció_005 oficines bioconstrucció_006 oficines bioconstrucció_007 oficines bioconstrucció_008 oficines bioconstrucció_009 oficines bioconstrucció_010 oficines bioconstrucció_011 oficines bioconstrucció_012 oficines bioconstrucció_013 oficines bioconstrucció_014 oficines bioconstrucció_015 oficines bioconstrucció_016 oficines bioconstrucció_017 oficines bioconstrucció_018 oficines bioconstrucció_019 oficines bioconstrucció_020 oficines bioconstrucció_021 oficines bioconstrucció_022 oficines bioconstrucció_023 oficines bioconstrucció_024