Parc de Can Rimbles, Sabadell


A la dècada de 1990 Sabadell es projecta al territori amb un marcat caràcter metropolita, especialment amb el projecte del Parc Catalunya i I'Eix Macià.

Els parcs de la ciutat i la seva disposició en la trama urbana com a espais oberts i estructuradors, per les seves qualitats i dimensions es denominen Parcs Metropolitans.

El que distingeix una ciutat metropolitana d'una ciutat petita o mitjana és que podem trobar sistemes d'espais lliures complexos, sovint fragmentats, i amb uns elements d'urbanitat que en determinen el caràcter metropolita. Sabadell, en el seu si, té espais potencials latents encara per desenvolupar al conjunt de la ciutat amb aquest caràcter metropolita.

Aquests espais, com a sèrie d'elements d'identitat i recurs són testimonis de les activitats que han tingut lloc al llarg dels anys i formen part del paisatge de la nostra ciutat.

La responsabilitat de la ciutadania es la preservació d’aquests espais i, en alguns casos, cal que es protegeixin, ja que formen part del nostre conjunt de patrimoni natural i cultural.

En aquest cas parlem del Parc de Can Rimbles. Considerem la zona com una d’aquestes potencialitats de la ciutat.

L'encàrrec ve donat per l'Associació de Veïns de Sol i Padrís Sant Oleguer, sota la demanda de fer un estudi previ de les possibilitats de la zona.

Actualment la zona es troba en desús i podríem dir que abandonada de l’ús ciutadà, amb acumulació de brutícia, espais d’inseguretat i potencial de conflictes.

La creació del Parc urbà de Can Rimbles ofereixi una vinculació amb el Parc Fluvial del Ripoll, reaordenant una zona actualment abandonada i generant serveis a la ciutadania amb la  vinculació dels equipaments esportius existents a la zona al Parc.

Podent complir així una històrica reivindicació del barri per a la dignificació de l’espai.

La proposta es centra en la recuperació de la zona de Can Rimbles per a ser convertida en Parc Urbà centrat en l’esport.

A través d’un estudi previ d’anàlisis de l’estat actual, s’han detectat les potencialitats de l’espai, tant per vinculació d’equipaments propers, com de topografia per a vials i senders. Tot estipulant les distintes àrees de potencialitat de l’espai.

A través d’aquest anàlisis, i conjuntament amb les distintes associacions vinculades al projecte, s’ha decidit apostar per la generació d’un parc vinculat als elements esportius existents a la zona.

D’aquesta manera la proposta cerca la creació d’un parc urbà que englotint a totes les necessitats de la ciutadania, llargament reivindicades, a través de circuits i equipaments esportius a l’aire lliure.

Per a desenvolupar aquesta finalitat el projecte es centra en distints espais:

Frontissa urbana: Espai de connexió amb la ciutat, lligada al centre Cívic de Sant Oleguer i la reconversió de Can Rimblas com a equipament. Aquestes zones cercaran la connexió pacificada de la ciutadania des de la trama urbana cap al parc.

Parc Urbà: Gernació d’un vial principal semicircular, que faci de filtre entre la zona urbana i el propi parc. En aquest recorregut se centren els espais de potencialitat per a col·locar els equipaments exteriors.

Espais de potencialitat: Es descriuen distints espais que es poden utilitzar per a col·locar equipaments esportius exteriors, i espai d’oci. Així com la recuperació de la zona d’horts existent, per al seu us social i practicitat de recorregut per part de la ciutadania.

Trama de senders: Dignificar els distints recorreguts de senders existents avui en dia, i completament abandonats. La finalitat de la xarxa de senders és la de crear connectivitat entre el parc fluvial i el parc urbà. Donant a la vegada la possibilitat de crear circuits de cross per a competicions tant nacionals com internacionals d'atletisme. 

 

 

Can Rimbles_01 Can Rimbles_02 Can Rimbles_03 Can Rimbles_04 Can Rimbles_05 Can Rimbles_06 Can Rimbles_07 Can Rimbles_08 Can Rimbles_09 Can Rimbles_10 Can Rimbles_11 Can Rimbles_12 Can Rimbles_13 Can Rimbles_14 Can Rimbles_15 Can Rimbles_16 Can Rimbles_17 Can Rimbles_18 Can Rimbles_19

 

- Redactor:

Daniel Molina López

- Col·laboradors:

Laia Llonch Serrano

Marc deu Ferrer