Pla Funcional i estudi de costos per a cooperativa d’habitatges al Vallès


L’objecte del treball és la realització del PLA FUNCIONAL i L'ESTUDI DE COSTOS, per a la rehabilitació d'una masia per a incorporar una Cooperativa d'habitatges amb projecte social. 

Per poder iniciar el Projecte de rehabilitació i adequació de l’edifici s’ha cregut oportú realitzar uns primers estudis per determinar la viabilitat del projecte pel que fa als següents punts:

  • Verificar la capacitat habitacional de l'immoble.
  • Determinar els usos i necessitats dels espais comuns i compartits.
  • Determinar les necessitats dels espais privatius.
  • Estudi de costos de rehabilitació i viabilitat de l'obra.

S’ha realitzat una anàlisi de l’estat actual de l’edifici en base a la realització de l'aixecament de l'immoble i l'estudi de les principal patologies detectades.

Per a la realització del pla funcional  s'han tingut en compte les informacions sorgides de distintes jornades de treball amb els socis, per definir espais d'habitat, a la vegada que s’han analitzat les demandes programàtiques de la cooperativa.

S’han detectat les capacitats de l’edifici, determinant-ne les unitats habitacionals possibles segons normativa i afectacions patrimonials.

A partir de les dades obtingudes s’ha realitzat l'estudi de costos de l'obra, oferint variables segons zones d'actuació i/o fases d'actuació. 

La finalitat d’aquesta tasca ha estat obtenir una radiografia de les possibilitats programàtiques de l’edifici, en relació a les necessitats dels agents participants, per poder actuar amb consciència de necessitats enfront realitat abans de qualsevol obra o actuació.

 

planell_04 planell_03 planell_02 planell_01

 

cooperativa_002 cooperativa_001 cooperativa_016 cooperativa_015 cooperativa_014 cooperativa_013 cooperativa_012 cooperativa_011 cooperativa_010 cooperativa_009 cooperativa_008 cooperativa_007 cooperativa_006 cooperativa_005 cooperativa_004 cooperativa_003