QUÈ FEM


Som Habitat ofereix estratègies integrals d’hàbitat, a través de l’arquitectura, l’urbanisme, la enginyeria, la gestió i economia, l’antropologia i sociologia .  Abraçant tot el procés creatiu, participatiu, projectual i constructiu relacionat amb l'hàbitat.

HÀBITAT PARTICIPATIU

Realitzem processos d’acompanyament tant a comunitats, propietaris o administracions público/privades en relació a nous models d’habitatge i l'enfortiment de la xarxa veïnal i comunitària des del coneixement humà, tècnic i legal.  

Realitzem diagnòstics i Investigacions empíriques sobre les realitats organitzatives o socials, tot creant avaluacions i establiment d’indicadors i eines de seguiment i control de processos.

La voluntat de tot el procés és crear un enfortiment del teixit comunitari i del capital social, amb l’objectiu final d’establir un entorn més igualitari fonamentant la justícia social.

HÀBITAT BIOCLIMÀTIC

Maximitzem l’aprofitament de la incidència solar i l’aprofitament energètic propis del entorn a nivell passiu. Optimitzem el comportament climàtic estudiant l’equilibri entre inèrcia tèrmica i aïllament, la regulació de la humitat i transpirabilitat dels paraments.

Dissenyem els projectes optimitzant els recursos naturals i els sistemes constructius per tal de minimitzar l’impacte ambiental dels edificis sobre el medi i els seus habitants.

Potenciem estratègies de “cradle to cradle”, analitzant la capacitat dels materials a ser reciclats o a la contaminació i consum energètic que es produeix durant la seva creació i/o transport.

Creem hàbitats que donen a l’usuari un estat de benestar i salut a través de l’elecció de materials renunciant als tòxics,  el control de la qualitat de l’aire, l’estudi de les radiacions tant naturals com artificials etc.,etc.

Analitzem cada projecte per tal d’incorporar estratègies passives i actives de baix impacte ambiental aconseguint un bon comportament climàtic i un funcionament eficient de l’energia.

ACCESSIBILITAT

Generar una òptima accessibilitat és una prioritat de totes les nostres actuacions. 

Cal ser conscients del gran ventall que conforma la nostra societat contemporània, mirant de proporcionar la millor resposta a la diversitat de necessitats del personal: cal adequar‐se al màxim a la diversitat funcional – amb diferents limitacions o punts fluixos i capacitats o punts forts a l’hora de realitzar determinades accions.

Una arquitectura accessible és sempre una arquitectura més eficient i sostenible, ja que s’adequa a totes les necessitats, no tan sols a les presents sinó també a les possibles futures. I una arquitectura
accessible suposa també un increment de la qualitat de l’espai, és a dir una qualitat d’usabilitat i productivitat; perquè tot allò que pot resultar indispensable per certs usuaris amb necessitats especials, sempre serà notablement més còmode per a tothom. 

ASSESSORAMENT

Oferim serveis d’assessorament, traspàs de coneixement i/o capacitació a través d’estudis o consultes tant a particulars, administració, empreses en conceptes d'eficiència energètica, co-habitatge, bioconstrucció, accessibilitat i urbanisme.  

Realitzem formació tant teòrica com pràctica generant cursos a mida o focus grups tant per a particulars, grups, entitats, i/o privats.

HÀBITAT TRADICIONAL

Rehabilitacions de masies, construccions tradicionals i elements patrimonials. Aportem coneixement en tècniques constructives tradicionals (tova, pedra seca, tàpia, volta catalana...) i els seus respectius materials (fusta, terra, calç...), actuant amb respecte constructiu vers l’edifici.

Aquestes construccions tradicionals es localitzen normalment en sól rústic. A aquest efecte gestionem i realitzem tot tipus de projectes d’actuació específica, plans especials ... o gestions urbanístiques per a poder desenvolupar un projecte de reforma en sól rústic.