Reforma Mas Benifallet arquitectura tradicional


EN FASE DE PROJECTE

L’encàrrec consisteix en rehabilitar la construcció agrairia típica de la zona, mantenint la seva arquitectura tradicional i utilitzant les tècniques constructives mes adequades al respecte.

S'inicia un estudi en avantprojecte de les possibilitats distributives de l'edificació, per a posteriorment centrar-se en un projecte d'actuació especifica que justificarà el Mas en sól rústic com a habitatge.

La finalitat de l’actuació té per objecte la realització de les obres necessàries per a la rehabilitació del Mas, solvatant les patologies estructurals existents, la cobertura per evitar les filtracions d’aigua i arreglar els desperfectes acumulades durant els anys en desús de l’edificació per adaptar l’edificació a la normativa actual vigent a través d’un projecte bàsic-executiu de rehabilitació del Mas.

Tota l'actuació es planteja amb criteris d'alta eficiència energètica per a l'autoconsum, amb materials no tòxics i aprofitant les propietats de l'arquitectura tradicional.  

Tècnics redactors:
- Daniel Molina López

- Oriol Altès Escarré

Arquitecte tècnic:

- Antonio Gutiérrez

 

PAE planells tots_Página_02 PAE planells tots_Página_03 PAE planells tots_Página_04 PAE planells tots_Página_05 PAE planells tots_Página_06 PAE planells tots_Página_07 PAE planells tots_Página_08 PAE planells tots_Página_09 PAE planells tots_Página_10 PAE planells tots_Página_11 PAE planells tots_Página_12 PAE planells tots_Página_13 PAE planells tots_Página_14 PAE planells tots_Página_15 PAE planells tots_Página_16 PAE planells tots_Página_17 PAE planells tots_Página_18 PAE planells tots_Página_19

 

benifallet_01 benifallet_02 benifallet_03 benifallet_04 benifallet_05 benifallet_06 benifallet_07 benifallet_08 benifallet_09 benifallet_10 benifallet_11 benifallet_12 benifallet_13 benifallet_14 benifallet_15 benifallet_16 benifallet_17 benifallet_18