Reforma Masia amb criteris d’alta eficiència energètica, bioconstrucció i accessibilitat


 

Projecte, Direcció d'execució i gestió d'obra de reforma de Masia Tradicional per a habitatge d’alta eficiència energètica amb criteris d'Ecoarquitectura i Bioconstrucció tenint en compte criteris d'accessibilitat i disseny universal.

La rehabilitació es durà a terme a través de tècniques constructives tradicionals com estructures de parets de càrrega de tàpia o paredat, cobertes de fusta ... Es potenciaran estratègies de “cradle to cradle” de petjada ecològica, analitzant la capacitat dels materials a ser reciclats o a la contaminació i consum energètic que es produeix durant la seva creació i/o transport.

En la fase d’avantprojecte s’estudien les necessitats dels clients i les capacitats actuals de la finca a través del dibuix de distintes propostes per tal d'optimitzar l’habitatge tant a les necessitats d’espais com econòmiques. A la vegada, en aquesta fase, s’assessora als clients sobre les distintes opcions de tècniques constructives, segells de qualitat, consums 0, anàlisis cicle de vida ... per a adaptar les propostes al disseny bioclimàtic.

La fase de projecte bàsic‐projecte executiu es justificaran normativament i amb compliment a totes les lleis obligatòries, la adequació de l’avantprojecte. Es detallarà tot el necessari per a la correcta execució de les obres. Prèvia a la definició d’aquesta fase, s’assessorarà al client sobre materials ecològics, toxicitats, càrreges electromagnèriques... per adaptar el projecte a l’habitatge saludable.

Inclou també projecte d’enderroc si fos necessari que es vincularà al projecte bàsic‐executiu.

Es realitzarà l'estudi de mesures d'eficiència energètica per tal de reduir costos en calefacció i climatització, i els càlculs i justificació estructural necessaris per a l'actuació.

El projecte es desenvoluparà adaptant‐se a les necessitats econòmiques del client, plantejant si es desitja: la possibilitats de construcció per fases o gestió directa del propietari amb els industrials per a evitar subcontractats. En tot moment l’arquitecte assessorà a la propietat dels costos d’una o altre opció de disseny per a ajustar el projecte a la capacitat econòmica real.

Arquitecte:
- Daniel Molina López 

Arquitecte Tècnic:
- David Pradas Ruiz 

Col·laboracció accessibilitat:
Marta Bordas Eddy

 

som bioarquitectura_015 som bioarquitectura_014 som bioarquitectura_013 som bioarquitectura_012 som bioarquitectura_011 som bioarquitectura_010 som bioarquitectura_009 som bioarquitectura_008 som bioarquitectura_007 som bioarquitectura_006 som bioarquitectura_005 som bioarquitectura_004 som bioarquitectura_003 som bioarquitectura_002 som bioarquitectura_001

 

000_tot basic_Página_26 000_tot basic_Página_25 000_tot basic_Página_24 000_tot basic_Página_20 000_tot basic_Página_18 000_tot basic_Página_17 000_tot basic_Página_16 000_tot basic_Página_13 000_tot basic_Página_12 000_tot basic_Página_11 000_tot basic_Página_10 000_tot basic_Página_09 000_tot basic_Página_08 000_tot basic_Página_07 000_tot basic_Página_06 000_tot basic_Página_05 000_tot basic_Página_04 000_tot basic_Página_03 000_tot basic_Página_02