Rehabilitació edifici municipal pel Hub de la Bicileta de Barcelona, Can Picó


La parcel·la es troba totalment edificada amb dos construccions diferenciades actualment desocupades i sense ús: el cos edificat ocupat per l’antic habitatge del Sr. Miquel Picó, de planta baixa més un pis amb accés des del carrer Pere IV, i una nau industrial d’una sola planta amb dos accessos, un des del carrer Pere IV i un altre des del carrer Pujades, que era el magatzem de l’habitatge abans anomenat.
La tipologia i dimensions dels edificis existents, amb una gran nau lliure, i un habitatge sense parets interiors que condicionin la distribució, facilita la implantació d’un ampli ventall de programes funcionals.
A més a més, l’alçada lliure de la planta baixa dels dos edificis és superior a 5,50 m., permetria la construcció d’un altell que intensificaria l’aprofitament de l’espai i augmentaria les possibilitats funcionals del nou equipament.

El present projecte cerca la utilització de l’edifici de qualificat municipal d’equipament per a evitar la seva degradació i posada en valor a través de la col·locació d’un ascensor adaptat que comuniqui totes les plantes de l’edifici i d’un lavabo adaptat en cada planta. La construcció d’una nova planta altell en el cos de la Nau, la realització de les restauracions oportunes que s’indiquen en el pla especial, i la habilitació de la planta pis com a espai de coworking.

El projecte es realitza per a l'entitat cooperativa Biciclot per a albergar un taller de reparació de bicicletes i aules de formació.

La intenció és convertir-se en el Hub de la Bici de Barcelona, que desenvolupi propostes de formació per a la inserció sociolaboral d'usuaris, escoles i instituts, de participació ciutadana i de serveis i activitats de valorització de residus provinents de bicicletes abandonades.

Projecte Bàsic i Executiu reforma integral:

Daniel Molina López

Project Manager / Coordinació seguretat:

- David Pradas Ruiz

Estructura:

- Samuel Molist Forcada

Assessoria Accessibilitat:

- Marta Bordas Eddy

Enginyeria:

- Lluis Andújar i Sala

Projecte Bàsic Executiu coberta Nau:

Daniel Molina López

- Esteve Navarrete 

Constructora:

- COECO

 

002 001 CAN PICO 2_15 CAN PICO 2_14 CAN PICO 2_13 CAN PICO 2_12 CAN PICO 2_11 CAN PICO 2_10 CAN PICO 2_09 CAN PICO 2_08 CAN PICO 2_07 CAN PICO 2_06 CAN PICO 2_05 CAN PICO 2_04 CAN PICO 2_03 CAN PICO 2_02 CAN PICO 2_01 CAN PICO 2_16

 

planells_Página_31 planells_Página_30 planells_Página_27 planells_Página_26 planells_Página_25 planells_Página_24 planells_Página_23 planells_Página_22 planells_Página_21 planells_Página_20 planells_Página_19 planells_Página_14 planells_Página_13 planells_Página_12 planells_Página_11 planells_Página_10 planells_Página_09 planells_Página_04 planells_Página_02 planells_Página_01