Rehabilitació mitgera i pati de llums C/Aragó


Aquest projecte tècnic es redacta per realitzar la reparació i rehabilitació del pati interior de ventilacions per a reparació de patologies de despreniments d'arrebossats i extracció d'instal·lacions obsoletes. Al seu torn es reparen les mitgeres que presenten despreniments d'arrebossats i la inclusió d'un envà pluvial.

Arquitecte:
- Daniel Molina López 

Arquitecte Tècnic:
- David Pradas Ruiz 

 

arago_05 arago_04 arago_03 arago_02 arago_01