Rehabilitació patologies edifici SOC Generalitat


L'objecte del projecte treball és la inspecció de l'edifici en les seves plantes soterrani per a determinar el grau de lesions existent per filtracions d'aigua.

L'encàrrec es desenvolupa a través dels següents aspectes:

- Visites necessàries a l'immoble i les seves zones exteriors, realitzades per professional tècnic competent i col·legiat per a inspecció patològica. Es realitzarà inspecció a través d'exploració organolèptica i examen tècnic de punts conflictius.

- Dictamen tècnic patològic: realitzat per professional tècnic competent i col·legiat. S'establirà zonificació gràfica de les patologies i catalogació segons tipologia. S'identificaran les lesions i es determinaran les causes de les mateixes.

- Projecte tècnic de reparació de patologies de filtració d'aigua

El projecte tècnic es redacta per realitzar la reparació i rehabilitació de les zones de l'edifici afectades per lesions provinents de les filtracions d'aigua ocorregudes per una fallada dels sistemes constructivoos, instal·lacions o falta de manteniment

Arquitecte:
- Daniel Molina López 

Arquitecte Tècnic:
- David Pradas Ruiz 

Col·laboracció Estructura:
Samuel Molist Forcada

 

soc obra_08 soc obra_07 soc obra_06 soc obra_05 soc obra_04 soc obra_03 soc obra_02 soc obra_01

 

PLANELL_04 PLANELL_03 PLANELL_02 PLANELL_01